Den Helder | Wandeling langs het Nieuwe Diep

Zaterdag 28 Juli 2012 | Op bezoek bij de Nieuwediepers of de Jutters want Den Helder wordt ook wel Nieuwediep genoemd. Den Helder is de noordelijkste gemeente op het vasteland van de Nederlandse provincie Noord-Holland. De regio waar Den Helder in ligt noemt men de Kop van Noord-Holland of Noordkop.

Den Helder | Vissersschepen

Bij Den Helder ligt de belangrijkste marinebasis van Nederland. Den Helder is ook een belangrijk knooppunt in de offshore-activiteiten op het Nederlandse deel van de Noordzee. Niet alleen is het Vliegveld de Kooy het belangrijkste knooppunt voor personenvervoer van en naar productieplatforms, ook komen er veel pijpleidingen aan land en is er een grote gasbehandelingsinstallatie van de NAM.

Den Helder | Offshore industrie

 Mijn bezoek aan Den Helder richt zicht op een klein deel van Den Helder n.l. het gebied dat ligt tussen de Marine haven en het Marine Museum. De wandeling vertrekt aan de Zuidstraat bij de binnenhaven en loopt voor de poort van de Marinebasis naar het Nieuwe Diep. In de verte kun je een paar marineschepen zien liggen. Aan het Nieuwediep liggen een aantal offshore schepen afgemeerd.

Den Helder | Koninklijk Instituut voor de Marine

 De wandeling gaat vervolgens verder langs het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) naar het Marinemuseumen vandaar uit weer terug naar de Zuidstraat na eerst nog even een kort bezoekje aan het centrum gebracht te hebben. Onderweg kom je ook langs de plek waar de veerboot naar Texel vertrekt. Hier is het een drukte van jewelste.

Den Helder | Marinemuseum

 Over het centrum kan ik kort zijn, niet bijzonder. In dit gebied vind je voornamelijk naoorlogse nieuwbouw. Dit als gevolg van het feit dat de Marinebasis tijdens de Tweede wereldoorlog door de Duitsers in gebruik is genomen met als gevolg een groot aantal bombardementen aan het einde van de oorlog waarin ook veel van het oude Den Helder verloren is gegaan.

Den Helder | Oude vuurtorenschip

 Het gebied rondom de Marinehaven en met name het Marinemuseum en het aanpalende Willemsoord (de voormalige Marinewerf) zijn zeker een bezoek waard. Een tip die ik nog heb is; op 18 en 19 augustus a.s. vinden in dit gebied de Helderse Visserijdagenplaats.