Koninginnedag in Franeker en Enkhuizen

30 April 2009 | Een gekke dag vandaag, koninginnedag 2009. Eerst naar Franeker. Via het Friese platteland komen we aan in Franeker (een van de steden in de elf stedentocht). Typisch koninginnedag taferelen. Overal stands met kinderen die hun ‘garage sale’ houden. Opeens worden we aangesproken met de vraag of we ‘het’ al gehoort hebben? Nee dus, het nieuws van wat achteraf een aanslag op de koninklijke familie blijkt te zijn beheerst de verdere dag. Vanuit Franeker via de Afsluitdijk naar Enkhuizen. In de auto wordt elke speciale nieuwsuitzending met spanning gevolgd. Bij het monument op de Afsluitdijk hangt de vlag halfstok.

In verband met de vele dijkdoorbraken en de verzilting van de landbouwgrond, bestond er onder andere bij Hendrik Stevin al rond de zeventiende eeuw het idee om de Zuiderzee af te sluiten. Het land zou dan ingepolderd kunnen worden, wat geld zou opleveren. Sinds 1954 stond aan de kop van de Afsluitdijk bij Den Oever een standbeeld van Cornelis Lely, gemaakt door beeldhouwer Mari Andriessen en onthuld door koningin Juliana. Het beeld stond langs de weg over de Afsluitdijk en Lely keek als het ware uit over zijn levenswerk: de Wieringermeerpolder en het IJsselmeer, met achter de horizon Flevoland.De steenzetter van Ineke van Dijk werd geplaatst in 1982, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Afsluitdijk. Op 16-jarige leeftijd startte zij haar opleiding bij de beeldhouwer Jaap Kaas aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Zij voltooide haar opleiding bij Fred Carasso aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

In Enkhuizen is niets of nauwelijks te merken van de aanslag. Er wordt vrolijk feest gevierd. Enkhuizen is, onder meer vanwege de watersport, een belangrijk toeristisch centrum (jachthavens, Zuiderzeemuseum). Daarnaast telt het stadje internationaal vermaarde zaadbedrijven en tuinbouw, alsmede een cluster van kunststofindustrie. Enkhuizen staat bekend als de ‘Haringstad’ vanwege haar verleden als centrum voor de haringvisserij.De Drommedaris is het bekendste gebouw in Enkhuizen. De Drommedaris is de zuidelijke toegangspoort van het oude gedeelte van Enkhuizen, en is gebouwd als verdedigingsbouwwerk bij de ingang van de haven. Er is een gevechtstoren uit 1540. De oude naam van het gebouw is de Zuiderpoort of de Ketenpoort, omdat de poort voerde naar de zoutketens ten Zuiden van de stad. Het was toen immers de Zuiderzee, met zout water.